Waarom #DareToCare?

We nodigen iedereen uit om de samenleving een nieuw fundament te geven en de mens – elke mens – daarbij centraal te stellen. COVID 19 heeft ons laten zien hoe hard we elkaar nodig hebben.

Jong en oud  heeft zorg opgenomen voor en ook zorg ontvangen van.  Zorgen voor is belangrijk. Dit brengt ons dichter bij elkaar.

Laat ons de kans nemen om niet terug in oude gewoontes te vallen. Laat ons het zorgen centraal stellen in de huidige verandering: bij ons dagelijkse doen en laten, bij het leven in onze gemeenschappen, bij onze politiek, bij ons wereldburger zijn.


Zorg Geven

De oproep tot ‘zorg geven’ gaat ver, het haalt eigenschappen naar boven zoals medeleven, empathie. Het stimuleert de creativiteit in het zoeken naar oplossingen en in het nemen van initiatieven.

Een wereld die zorg draagt voor elkaar zal een wereld zijn die meer één is. Geef toe dat we allemaal dromen van een wereld waar we allemaal om mekaar geven, een wereld waar broederlijkheid geen hol woord is.

Wil je deze droom mee waar maken?


Wie zijn wij?

We zijn Jongeren voor een Verenigde Wereld (Y4UW), geïnspireerd door de Focolarebeweging. We zetten ons in voor een meer broederlijke en verenigde wereld.

We hopen dat zorg dragen voor en respect de nieuwe hoeksteen wordt voor politiek, economie, arbeid, milieu, sport, communicatie en wetenschap.

Of zoals Maria Voce (voorzitter van de Focolarebeweging) zei:

« De enorme behoefte aan vrede waar de mensheid uiting aan geeft, zegt ons dat leven als één familie niet alleen een waarde, niet alleen een methode is maar een wereldwijd paradigma, een denkmodel voor politieke vooruitgang ».


Elk jaar willen we met het ‘United World Project’ (UWP) een thema in de kijker zetten, een ‘Pathway’ (parcours) volgen

Dit jaar zetten we ‘Actief en Politiek Burgerschap voor Eenheid‘ extra in de verf en dat vraagt de durf om zorg te dragen!


Als je het project #DareToCare met een financiële bijdrage wilt ondersteunen, kunt u dat doen via : “Jongeren voor een verenigde wereld” BE08 7855 4238 6013 Met de melding: Dare To Care.”