DURF ZORGDRAGEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ EN DE PLANEET

 

DURF ZORG DRAGEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ EN DE PLANEET

We nodigen iedereen uit om de samenleving een nieuw fundament te geven en de mens – elke mens – daarbij centraal te stellen. COVID 19 heeft ons laten zien hoe hard we elkaar nodig hebben. Jong en oud  heeft zorg opgenomen voor en ook zorg ontvangen van.  Zorgen voor is belangrijk. Dit brengt ons dichter bij elkaar. Laat ons de kans nemen om niet terug in oude gewoontes te vallen. Laat ons het zorgen centraal stellen in de huidige verandering: bij ons dagelijkse doen en laten, bij het leven in onze gemeenschappen, bij onze politiek, bij ons wereldburger zijn.

De oproep tot ‘zorg geven’ gaat ver, het haalt eigenschappen naar boven zoals medeleven, empathie. Het stimuleert de creativiteit in het zoeken naar oplossingen en in het nemen van initiatieven.

Een wereld die zorg draagt voor elkaar zal een wereld zijn die meer één is.

Geef toe dat we allemaal dromen van een wereld waar we allemaal om mekaar geven, een wereld waar broederlijkheid geen hol woord is. Wil je deze droom mee waar maken?

‘Voor een betrokken burgerschap en een politiek van broederlijkheid en eenheid’. Dit is het thema dat de jongeren van de Focolarebeweging kozen voor hun Internationale project. Via dit project willen ze onderwerpen als verantwoordelijkheid en zorg bovenaan op de politieke agenda zetten. Zowel lokaal als internationaal.

EEN PROJECT gedragen DOOR:

België

United World Project

New Humanity

Samen voor Europa

Together4Peace

Living Peace International

ZeroHunger Teens4Unity

Prophetic Economy